Ana sayfa Kurumsal Yatırımcı İlişkileri Ürünler Kalite Müşteri Hizmetleri İnsan Kaynakları İletişim
  Bilgi Toplumu Hizmetleri

  Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları
  Özel Durum Açıklamaları
  Genel Kurul Bilgilendirme
  Faaliyet Raporları
  Kurumsal Yönetim İlkeleri
  Ana Sözleşme
  Ortaklık Yapısı
  Birleşme - Bölünme
  Şirkete Açılan Davalar
  Şirketler Topluluğu Bilgileri
  İlanlar
  Değerleme Raporları
  Bilgi Toplumu Hizmetleri  »  Drenaj ve Toprak Islahı  
DRENAJ VE TOPRAK ISLAHI

DRENAJ:
Toprağa zararlı ve bitki gelişimini olumsuz yönde etkileyen taban suyu seviyesini bitki kök bölgesinin altında kontrolde tutulması için yapılan mühendislik çalışmasına DRENAJ denir.DRENAJ UYGULAMALARI:
Dünyada ve yurdumuzda Drenaj uygulamaları iki kısımda incelenir;
a) Yüzey Drenaj
b) Kapalı Drenaj ( Dahili veya Çiftlik Drenajı)

a) YÜZEY DRENAJI:
Tarlaya verilen sulama suyu veya sağanak yağışlar, sel suları, sulama suyu kanallarından akan sular gibi nedenlerle toprak yüzeyinde biriken zararlı suyun açık kanallar yardımı ile tarladan uzaklaştırılmasına "YÜZEY DRENAJ" diyoruz.

b) KAPALI DRENAJ ( Dahili veya Çiftlik Drenajı)
 Fazla yağış ve sulama sularının derinlere sızan kısmı, sulama kanallarından sızan sular ve artezyenik beslenmeler nedeniyle toprak altındaki taban suyunun bitkinin kök bölgesine zarar vermemesi için kapalı 1-2 metre derinlikte 50-100 metre aralıklarla kanal açarak şekil 2'de görüldüğü gibi zararlı suların topraktan boşaltılması işine "KAPALI DRENAJ" veya Dahili Çiftlik Drenajı diyoruz.


Yetiştirilen bitkilerin etkili kök derinliğine, sulama suyunun tuzlu veya tatlı olmasına, Toprak yapısına (kumlu-killi vb.), toprak altı suyunun debisine ve tarladaki suyun boşaltılacağı yerin müsait olup olmamasına göre drenaj kanallarının derinliği ve aralığı tespit edilir.
Kapalı kanallarda beton büz, kil büz veya kıvrımlı delikli plastik PVC borular kullanılır. Kullanılan boruların etrafı asgari 8-10 cm. kaba kum veya çakılla doldurularak, toprak altındaki drenajı yapılmak istenen zararlı suyun boruların içerisine girmesi sağlanır.

DRENAJ BOZUK SAHALARIN MAHSULÜMÜZE
VERDİĞİ ZARARLAR:

1. Drenaj problemi olan topraklar devamlı ıslak olduğundan geç ısınır. Bundan dolayı da bitkinin büyüme süresi kısalır. Sonuç olarak da bitkiler iyi gelişemez.
2. Bitki kök bölgesinin suyla doymuş olması, ya da suyun toprak yüzünde göllenmesi topraktaki hava akımını durdurur. Yani topraktaki mikro organizma faaliyetini önler.
3. Genelde birçok bitki hastalıkları ve parazitler drenaj problemi olan topraklarda daha çok ortaya çıkar.
4. Taban suyunun yüksekliği bitkilerin kök gelişmesini önler ve dolayısıyla bitkiler iyi beslenemez.
5. Drenaj problemi olan tarlalarda toprağın yapısı bozulur.
6. Drenaj problemi olan yerlerde toprak geç tava gelir ve toprak işlemesi gecikir. Tohum yatağı hazırlamak zorlaşır, fazla masraf ve sürüm ister.
7. Bitki kök bölgesinin suyla dolmuş olması toprakta oksijen eksikliğine neden olur. Bitki havasızlık nedeniyle su ve gıdasını iyi alamaz, bazen de tamamen ölür.

YÜZEY VEYA KAPALI DRENAJ UYGULAMALARININ
AVANTAJLARI

1. Arazide homojen bir kuraklık ve dengeli bir rutubet sağlanır.
2. Bitki kök bölgesi derinleşir.
3. Toprak sıkışır.
4. Arazinin her tarafında homojen olarak bitki yetiştirme imkanı elde edilir.
5. Ürün artışı sağlanır.
6. Erozyon tehlikesi kalkar.
7. Kapalı drenajda tesis koruma zorluğu olmaz ve çok uzun süre dayanır.
8. Topraktaki yüksek zararlı taban suyu nedeniyle olabilecek tuzlanma ve dolayısıyla çoraklaşma önlenir.


TÜRKİYE'DE DRENAJIN GELİŞİMİ

Türkiye'de ekilebilir arazinin % 16'sının (4.0-4.3 milyon hektar) drenaj problemi vardır. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın ilgili birimleri (Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü) arazi ıslahı için bilhassa drenaj problemi olan yerlerde her türlü imkanı kullanarak arazi ıslahını gerçekleştirmektedir. 1990-1991 yılına kadar bu çalışmaları bizzat Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü yaparken bundan sonraki yıllarda aynı kuruluşun yıllık programları çerçevesinde özel kuruluşlara ihale suretiyle yaptırılmaktadır.

Artık dünyadaki gelişmelere ayak uydurulmuş, makineli çalışmaya geçilmiştir. Şöyle ki; makine, toprağı projelendirilen derinlikte açarken bir taraftan kum veya çakılı yaymakta diğer taraftan da PVC Delikli Drenaj borusunu döşemektedir.

EGE YILDIZ, dünyadaki drenaj konusuna paralel olarak kendisini geliştirmiş ilk önce 1962 yılında Ø 100 mm. Delikli PVC Drenaj Borusu'nu Türkiye'de ilk defa en son teknikle üreterek siz sayın çiftçilerimizin hizmetine sunmuştur.

Daha sonraki yıllarda yerleşim alanları, karayolları, ev, okul, site ve spor sahalarında drenajın önemi anlaşılmış ve buralarda da uygulanmaya başlanmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak Ege Yıldız tüm ihtiyaç sahiplerine yönelik detaylı çalışmalar yapmış ve neticesinde aşağıda görüldüğü gibi Ø 80 mm.'den Ø 200 mm. dış çapa kadar Delikli Kıvrımlı Drenaj Boru ve ek parçalarını EGEFLEX ismi altında hizmetinize sunmuştur.

MAZHAR ZORLU HOLDİNG bünyesinde yer alan Ege Yıldız Plastik Pazarlama Tic. ve San.A.Ş., kapalı drenajda kullanılan EGEFLEX adını verdiğimiz kıvrımlı, delikli PVC boruları sizlerin istifadesine sunmaktan gurur duymaktadır. Ø 80-100-125mm'lik borular, 100 m.'lik kangallar halinde, Ø 160-200 mm.'lik borular ise 50m.'lik kangallar halinde piyasaya arz edilmektedir. Hafifliği nedeniyle taşınması, açılmış olan kanallara döşenmesi çok kolay ve basittir.

Oysa kil ve betondan yapılan 35-50 cm. boyundaki drenaj borularının döşenmesi EGEFLEX boruya nazaran % 200-250 daha fazla döşeme işçiliği gerektirmektedir. EGE YILDIZ tarafından PVC'den imal edilen EGEFLEX drenaj boruları, genellikle sarı renkte olup topraktaki kimyasal maddelerden etkilenmediği gibi devamlı olmamak kaydı ile güneş ışınlarına ve açık hava şartlarına da dayanıklı olması için özel katkı maddeleriyle takviye edilmektedir.

EGEFLEX borularının kıvrımlı olması yüzeyi genişlettiği gibi, kıvrım içerisindeki delikler de drenajın tüm yüzeyde aynı anda yapılmasını sağlar. Böylece kil ve beton büzdeki gibi 35-50 cm.'de bir ek yerlerinden girmesi beklenen drenaj suyunu PVC EGEFLEX boruları her yanından kolayca alır.

EGEFLEX, yıllardır Köy Hizmetleri ve Özel Kuruluş Teşkilatları tarafından kullanılmış ve halen de kullanılmaktadır.

Sayın Müşterimiz; Drenaj ve Toprak Islahı teknik bir konudur. Açılacak kanalların, ne kadar derinlikte olacağı ve ne kadar aralıklarla açılacağı arazide yapılacak etütlerle belli olur.Sizlere genel bir fikir verebilmek bakımından;

* Toprak altındaki su tuzsuz ise; ortalama kanal derinliği 150-160 cm., kanal aralığı ise 60-80 m. olabilir.
* Toprak altındaki su tuzlu ise; kanal derinliği 170-180 cm., kanal aralığı ise 60 m. arasında yapmak iyi netice vermektedir.
Emici kanallarda, toprak altı suyunun debisine göre 80mm. den 200 mm.'ye kadar EGEFLEX PVC drenaj boruları genelde emniyetle kullanılmaktadır.

Tahliye borularında (kanallarında) gelen suyun debisine göre boru çapı tespit edilerek kapalı PVC boru olması tavsiye edilir.

Örneğin; Ø 100 mm. çapındaki EGEFLEX borusundan geçecek su miktarı ortalama 2-4 Lt/sn arasında değişmektedir. Uygulamada drenaj katsayısı 0.002-0.003 m/gün arasında kullanılmaktadır.

Drenaj katsayısı 0.003 m/gün, emici drenaj kanal uzunluğu 500 m., emici drenaj kanal aralığı 80 m.

Drenaj borusunun taban suyunu boşaltacağı alan 500 m. x 80 m. = 40 da./m/gün biriminin Lt/sn/da' ya çevrilmesi:

0.003 x 1000 x 1000 =0.03472 Lt/sn/da.
___________________

86400

0.035 x 40 = 1.40 Lt/sn. ( Bir borudan boşalacak su miktarı )

Yukarıdaki hesaplamaya göre hiç kuşku duymadan Ø 100 mm'lik EGEFLEX Drenaj borusunu emniyetle kullanabilirsiniz.

Sayın Müşterilerimiz; tarlanızda, sitenizde,yolunuzda, bahçenizde, yerleşim alanlarınızda, ev okul ve spor sahalarınızda drenaj problemleriniz var ise ve bundan kurtulmak istiyorsanız; en yakın Köy Hizmetleri Müdürlüğü'ne veya Ege Yıldız ( İzmir Merkez, İstanbul 1-2, Ankara, Adana, Antalya Bölge Müdürlükleri) Teknik servisine başvurmanız halinde gerekli yardım ve projelendirmede yardımcı olunacaktır.

 


 
Ana sayfa Kurumsal Ürünler Kalite Müşteri Hizmetleri İnsan Kaynakları İletişim Site Haritası
© 2017 Copyright, Ege Yıldız A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır web tasarım izmir